Werkzaamheden van de advocaat

Rechtsbijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenzaken is van groot belang. Niet alleen ter ondersteuning van de persoon die slachtoffer is geworden van het misdrijf, maar ook in het kader van de begeleiding van het hele juridische traject vanaf de aangifte tot aan het vonnis.

Als slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf heeft u baat bij een gespecialiseerde advocaat die u bijstaat in het strafproces tegen de verdachte. Een advocaat die waakt over de rechtspositie van het slachtoffer en er zoveel mogelijk voor zorgt dat waarheidsvinding kan plaatsvinden.

Naast de bijstand in de strafprocedure staat de advocaat ook slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij in het civiele recht, bijvoorbeeld bij het krijgen van een schadevergoeding of het eisen van een contactverbod.

De stichting LANGZS vindt dat het daarom ook in het belang van gewelds- en zedenslachtoffers is dat in de strafprocedure vanaf het begin af aan de touwtjes in handen worden genomen door een gespecialiseerde advocaat met kennis, kunde en affiniteit met deze specifieke doelgroep. Daar staat de stichting LANGZS voor.

Vanaf april 2006 is het mogelijk dat, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de rechtsbijstand van een advocaat in gewelds- en zedenzaken kosteloos kan worden verleend. De inkomenspositie van het slachtoffer is dan niet van belang.