Welkom

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht.

Per september 2014 is de stichting, dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, uitgebreid met een ondersteunend medewerker.

De stichting heeft als doel:

– de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten;
– de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken;
– en aan publieksvoorlichting te doen.

Deze website is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het Fonds Slachtofferhulp.

JAARCONGRES 2019

Stichting LANGZS organiseert haar jaarlijkse congres in 2019 op 28 november 2019 over het thema ‘veiligheid’. De titel van het congres is ‘Slachtoffers en advocaten: hoe veilig zijn zij?’. Het eerder dit jaar gekozen thema kreeg op 18 september jl. een dramatische maatschappelijke context als gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum. Het congres vindt plaats in het Muntgebouw te Utrecht en de dag zal ongeveer van 9.30 tot 17.15 uur duren. Inschrijven kan via deze link.

Klik hier voor meer informatie.

Melding Zwartboek
Melding Spreekrecht