Welkom

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht.

Per september 2014 is de stichting, dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, uitgebreid met een ondersteunend medewerker.

De stichting heeft als doel:

– de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten;
– de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken;
– en aan publieksvoorlichting te doen.

Deze website is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het Fonds Slachtofferhulp.

Melding Zwartboek
Melding Spreekrecht