Civielrechtelijke procedure tot schadevergoeding

Deze procedure kunt u na het onherroepelijk worden van strafvonnis starten. Het strafvonnis dient als bewijs. U en de dader zijn dan beiden de partijen in de zaak. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is nodig en verstandig, zeker als er sprake is van forse schade.

Lees verder