Strafrechtelijke procedure

Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog wel enige tijd in beslag nemen.

Wanneer de politie het onderzoek heeft afgerond zal het volledige dossier worden voorgelegd aan de officier van justitie. De officier leidt het politieonderzoek en is degene die bij een zitting aan de rechter zal uitleggen waar de verdachte voor terechtstaat en welke straf hij of zij dient te krijgen bij een bewezenverklaring.

Lees verder