Deelnemer worden van LANGZS

Deelnemer worden bij LANGZS?

Stichting LANGZS bestaat uit een advocatennetwerk van meer dan 110 volwaardige deelnemers en een tiental aspirant deelnemers. LANGZS streeft naar een bestand met gekwalificeerde en bevlogen advocaten die slachtoffers van ernstige misdrijven bijstaan. Daarom stelt de stichting een aantal kwaliteitseisen voor nieuwe en bestaande deelnemers.

Eisen voor deelnemers van LANGZS

Van advocaten die willen toetreden verwacht LANGZS (voorafgaande aan de datum van het verzoek tot toetreding):

  • Dat ze ten minste vijf jaar advocaat zijn;
  • Dat ze aantoonbare ervaring hebben op zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied;
  • Dat ze ten minste vijf nieuwe slachtofferzaken per jaar innemen;*
  • Dat ze zich voldoende hebben geschoold op het gebied van slachtofferrechten. Dat wil zeggen dat ze in ieder geval de basisopleiding slachtoffer- en letselzaken van 20 PO punten hebben gevolgd, die ook door de Raad voor Rechtsbijstand verplicht is gesteld voor rechtsbijstandverleners op dit terrein (art. 6h inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016).

* De inhoud van de rechtsbijstand aan slachtoffers dient betrekking te hebben op verschillende onderdelen van het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht.

NB: Mocht u zich wel herkennen in het profiel van de gekwalificeerde en bevlogen advocaat die slachtoffers van ernstige misdrijven bijstaat maar niet voldoen of lijken te voldoen aan één van de hierboven genoemde vereisten, neem dan contact met ons op via info@langzs.nl. Bij voldoende motivatie of andere soortgelijke, maar wel (aantoonbare) relevante ervaring kan dispensatie worden verleend.

Ook kan iemand als aspirant deelnemer worden opgenomen. In dat geval ontvangt u nog geen doorverwijzingen maar kunt u wel gebruik maken van de kennis van LANGZS en op uw website vermelden dat u aangesloten bent. LANGZS verwelkomt graag nieuwe enthousiaste deelnemers, dus neem vooral contact op als u twijfelt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement van stichting LANGZS.

Werkwijze LANGZS deelnemers

Daarnaast verwacht LANGZS van haar (aspirant) deelnemers een bepaalde werkwijze. Deze werkwijze neemt het belang van het slachtoffer als uitgangspunt. Uiteraard houdt de werkwijze rekening met de beperkingen die de strafzaak biedt. Wel verwachten wij van onze deelnemers dat ze waar mogelijk proberen de beperkingen van het systeem aan de orde te stellen, met name daar waar slachtoffers hinder ondervinden van die beperking in hun verwerking van het misdrijf. Onze visie is dat het strafrecht ruimte biedt voor zowel rechten van het slachtoffer als rechten van de verdachte, en dat steeds weer gekeken moet worden naar een goede balans daartussen.

Belangrijk is dat de cliënt steeds wordt gewezen op de beperkingen van zowel het strafrechtsysteem als de financiering van rechtsbijstand. Niet in alle gevallen zal een advocaat daardoor immers de volledige verwachting van de cliënt kunnen waarmaken.

Het schema werkwijze LANGZS-advocaten geeft weer wat een cliënt van een bij LANGZS aangesloten slachtofferadvocaat mag verwachten.

Wat heeft LANGZS onder meer bereikt?

Een overzicht van wat LANGZS heeft bereikt in de afgelopen jaren. 

Statuten en huishoudelijk reglement

Raadpleeg de statuten van stichting LANGZS.

Raadpleeg het huishoudelijk reglement van stichting LANGZS. 

Enthousiast geworden? 

Stuur dan een mail naar info@langzs.nl voor meer informatie.