Congres

LANGZS-congres 2018.
Het bestuur van stichting LANGZS is voornemens dit jaar een congres te organiseren op dinsdag 11 december 2018. Het thema zal naar alle waarschijnlijkheid zijn: ‘Immateriële schade(vergoeding) na levensdelicten’. Zodra het programma compleet is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

LANGZS-congres 2017.
Op dinsdag 7 november organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Seksueel misbruik: van hands-on naar hands-off’. Seksueel misbruik op internet is een groeiend probleem. Op het congres is in beeld gebracht hoe verschillende professionals hier mee omgaan, en of wetgeving, uitvoering en beleid hier toereikend zijn of aanpassingen behoeven.

LANGZS-congres 2016.
Op 8 november 2016 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema: ‘De EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers. Een jaar na directe werking. Waar staan we nu?’

LANGZS-congres 2015.
Op vrijdag 9 oktober 2016 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Van maatpak naar confectie? De normering van schadevergoeding bezien vanuit verschillende perspectieven.’