Congres

LANGZS-congres 2019.
Op donderdag 28 november 2019 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Slachtoffers en advocaten: hoe veilig zijn zij?’.

 

LANGZS-congres 2018.
Op dinsdag 11 december 2018 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema “Immateriële schade(vergoeding) na ernstig misdrijf”.

 

LANGZS-congres 2017.
Op dinsdag 7 november 2017 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Seksueel misbruik: van hands-on naar hands-off’. Seksueel misbruik op internet is een groeiend probleem. Op het congres is in beeld gebracht hoe verschillende professionals hier mee omgaan, en of wetgeving, uitvoering en beleid hier toereikend zijn of aanpassingen behoeven.

 

LANGZS-congres 2016.
Op 8 november 2016 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema: ‘De EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers. Een jaar na directe werking. Waar staan we nu?’

 

LANGZS-congres 2015.
Op vrijdag 9 oktober 2015 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Van maatpak naar confectie? De normering van schadevergoeding bezien vanuit verschillende perspectieven.’