Congres

LANGZS-congres 2018.
Het bestuur van stichting LANGZS organiseert dit jaar een congres op dinsdag 11 december 2018, met als thema “Immateriële schade(vergoeding) na ernstig misdrijf”. Klik hier voor meer informatie over het programma en om u aan te melden voor het congres.

LANGZS-congres 2017.
Op dinsdag 7 november organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Seksueel misbruik: van hands-on naar hands-off’. Seksueel misbruik op internet is een groeiend probleem. Op het congres is in beeld gebracht hoe verschillende professionals hier mee omgaan, en of wetgeving, uitvoering en beleid hier toereikend zijn of aanpassingen behoeven.

LANGZS-congres 2016.
Op 8 november 2016 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema: ‘De EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers. Een jaar na directe werking. Waar staan we nu?’

LANGZS-congres 2015.
Op vrijdag 9 oktober 2016 organiseerde stichting LANGZS haar jaarlijkse congres met als thema ‘Van maatpak naar confectie? De normering van schadevergoeding bezien vanuit verschillende perspectieven.’