Klachtenprotocol

Waarborgen kwaliteit

Stichting LANGZS streeft ernaar om de best mogelijke rechtsbijstand te verlenen aan het slachtoffer. LANGZS doet er dan ook alles aan om de kwaliteit van de LANGZS-advocaten te waarborgen. Om die reden hebben wij scherpe eisen waaraan een LANGZS-advocaat moet voldoen om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap en het behouden van het lidmaatschap. 

Klachtenprotocol stichting LANGZS 2020

In het klachtenprotocol van stichting LANGZS treft u de procedure die wij hanteren omtrent klachten over een LANGZS-deelnemer. 

Onze advocaten zijn tevens onderworpen aan de Gedragsregels 2018 voor Advocaten, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@langzs.nl.