Nationaal Rapporteur Dettmeijer, CDA-Kamerlid Toorenburg en LANGZS roepen de Minister op tot snelle invoering notificatieplicht gevonden kinderporno


-PERSBERICHT-

Naar aanleiding van de berichten over de (on)mogelijkheid om (de familie van) slachtoffers van kinderporno te informeren als bestaand beeldmateriaal van hun misbruik (wederom) online wordt aangetroffen, bericht LANGZS dat zij meent dat het ministerie van Justitie en Veiligheid ter voorkoming van secundaire en herhaalde victimisatie een waarschuwingssysteem voor slachtoffers van kinderporno moet opzetten.

Bij uitstek bij dit soort zaken stopt het voor de minderjarige slachtoffers en hun familie na de strafprocedure niet. De slachtoffers zijn dan inmiddels wel gered uit de misbruiksituatie, maar weten in de huidige situatie in Nederland voor de rest van hun leven niet of er nog materiaal van hun misbruik rondgaat via het internet, en hoeveel. De angst en onzekerheid die dat veroorzaakt kan leiden tot herhaalde victimisatie. Wat LANGZS betreft is dat een onhoudbare situatie en moeten we in plaats daarvan in Nederland (net als in de VS) zorgen voor de mogelijkheid van concrete informatie en kennis.

LANGZS meent dat slachtoffers een wettelijk recht moeten hebben om geïnformeerd te worden over het opnieuw opduiken van materiaal, indien zij hebben aangegeven daar behoefte aan te hebben. Er zijn natuurlijk slachtoffers en families die daar geen behoefte aan hebben. Maar waar de politiek en overheid niet genoeg bij stil staan is dat (de familie van) slachtoffers natuurlijk niet zozeer bericht willen ontvangen dat er opnieuw beeldmateriaal is aangetroffen. Wat ze willen is dat er zo’n systeem bestaat, en zolang ze dan niks horen, juist dát geruststellend kan werken. Als er wél bericht komt, kan dat vertrouwen geven in de opsporingsbekwaamheid en de rechtstaat. Sommige slachtoffers in Nederland maken op dit moment bij gebrek aan een nationaal systeem dan ook gebruik van het Amerikaanse waarschuwingssysteem.

Het OM geeft aan dat dit Amerikaanse waarschuwingssysteem niet waterdicht is en dat een kleine bewerking van een foto er al voor zorgt dat het beeld later niet meer automatisch wordt herkend als bestaand materiaal. Maar dat is natuurlijk geen reden om het dan maar helemaal niet te doen. Het is juist een uitgelezen kans voor Nederland om een beter systeem op te zetten en voorop te lopen op dit gebied. Online seksueel misbruik is een groeiend probleem. LANGZS heeft met het oog hierop dan ook dit delict gekozen als onderwerp voor het jubileumcongres op 7 november om met relevante ketenpartners kennis hierover te delen en te discussiëren over hoe met delict moet worden omgegaan. LANGZS pleit ervoor dat de overheid dit voortvarend oppakt en dat een waarschuwingssysteem daar een onderdeel van zou moeten zijn.

Het OM vreest dat zo’n systeem ten koste zou gaan van de beschikbare opsporingscapaciteit. Maar te weinig budget beschikbaar stellen mag het gedegen informeren van slachtoffers niet in de weg staan. Te vaak wordt een budget bepaald en aan de hand daarvan plannen uitgewerkt. Maar zeker bij belangrijke speerpunten, zoals zowel opsporing als een waarschuwingssysteem, moet men eerst een plan uitwerken en dan pas kijken hoeveel budget daarvoor nodig is en de benodigde middelen vergaren.

Zoals ook in de EU-richtlijn Minimumnormen voor Slachtoffers te lezen valt: Slachtoffers van strafbare feiten moeten worden beschermd tegen secundaire en herhaalde victimisatie, en passende ondersteuning krijgen om hun herstel te bevorderen. De oproep van LANGZS aan het ministerie van Justitie en Veiligheid is dan ook: zet een identificatiesysteem in Nederland op en maak daar voldoende extra middelen voor vrij. Mevrouw Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, heeft op het LANGZS congres vandaag ook een (herhaalde) oproep gedaan om een waarschuwingssysteem in Nederland op te zetten. Mevrouw Toorenburg van het CDA heeft inmiddels aangegeven zich hiervoor in de Tweede Kamer hard te maken. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft overigens vanochtend LANGZS gefeliciteerd met haar 10-jarig bestaan en heeft aangegeven nader met het bestuur van LANGZS te willen spreken om de positie van slachtoffers verder te versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van LANGZS: mr. Richard Korver, via 020- 535 75 65 of voorzitter@langzs.nl.

Klik hier voor het persbericht in PDF-formaat.

Deel dit bericht:Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print